Decyzja WA.RET.070.1.335.4.2018 z dnia 31.12.2018
r.

Zobacz treść decyzji

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:54:52.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Jastrzębia na okres 3 lat na wniosek Gminy
Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia -
dec. WA.RZT.070.1.335A.2019/34 z dn. 31.03.2022 r.

Zobacz treść decyzji

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:54:36.
Uchwała Nr XLIX/283/2022 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty
dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Jastrzębia

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:35:56.
Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:35:56
Opublikowane przez: Konrad Borowski