Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu "Programu
współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018"

Zobacz pełną treść projektu programu

 Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:01:02 | Data modyfikacji: 2017-11-06 14:08:32.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu Programu
Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017

Załącznik do uchwały

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:14:28 | Data modyfikacji: 2016-11-07 15:20:55.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu Programu
Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015.

Załącznik do uchwały

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-13 13:18:27 | Data modyfikacji: 2014-10-13 13:19:04.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji w 2014r. zadań
 Zobacz wynik konkursu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:52:20.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc
pożytku publicznego w roku 2013.
 Zobacz treść sprawozdania

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:36:11 | Data modyfikacji: 2014-05-05 15:49:53.

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Krajoznawstwa w 2014 roku.

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-19 10:25:22 | Data modyfikacji: 2014-03-25 11:34:19.

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia na rok 2014

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:54:39 | Data modyfikacji: 2014-03-24 08:50:45.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 


Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:02:40 | Data modyfikacji: 2014-03-24 08:51:09.
Projekt Programu współpracy Gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:57:14 | Data modyfikacji: 2013-10-17 09:58:30.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH


Z ZAKRESU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


     ORAZ TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTO  W 2013 ROKU


-------------------------------------------------------------------------------------


Termin składania ofert: 6 marca 2013, godz. 15.00

Wynik przeprowadzonego postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-12 12:29:51 | Data modyfikacji: 2014-03-24 08:51:25.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu "Programu
współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019"

Projekt Programu

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 13:50:28.
Wójt Gminy ogłasza, że prowadzone są
konsultacje i zaprasza wszystkie organizacje
pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu „Programu współpracy Gminy
Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020” , które
potrwają od 4 listopada 2019r. do 21 listopada
2019r.

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Obwieszczenie- konsultacje.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-31 11:57:25.

Zobacz:
 Rok 2015 .  DRUKI do pobrania .  Rok 2016 .   ROK 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 .  Rok 2022 .  Rok 2023 . 
Data wprowadzenia: 2019-10-31 11:57:25
Opublikowane przez: Edyta Górska