OGŁOSZENIE Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
18.06.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Bartodzieje

Zobacz treść

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:07:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
16.07.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Kozłów, Dąbrowa Kozłowska

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:24:04 | Data modyfikacji: 2020-07-16 11:26:44.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Bartodzieje

Tekst planu.

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

PONŚ Oświadczenie kierującego zespołem

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:16:48 | Data modyfikacji: 2021-03-05 13:27:53.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
części wsi Bartodzieje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Bartodzieje- rysunek planu

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Bartodzieje - tekst planu.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:38:23 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:38:50.
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla części wsi Kozłow i Dąbrowa
Kozłowska

Prognoza oddziaływania naśrodowisko K i DK

Rysunek planu K i DK

Tekst planu K i DK

MPZP Kozłów Dąbrowa Kozłowska rysunek tif

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2022-05-19 11:34:53.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagopodarowania
Przestrzennego Gminy Jastrzębia

I Etap prace wejściowe

Diagnoza stanu gminy Jastrzębia

Uwarunkowania rozwoju gminy Jastrzębia

Kierunki rozwoju gminy Jastrzębia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:21:15.
Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:21:15
Opublikowane przez: Konrad Borowski