Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032
 Zobacz pełną treść programu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 13:40:06 | Data modyfikacji: 2016-07-26 08:25:45.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 PGN Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-07-01 22:43:54 | Data modyfikacji: 2016-07-26 08:26:36.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY JASTRZĘBIA NA LATA 2014-2017
 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 grudnia 2013r.

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:40:24 | Data modyfikacji: 2016-07-26 08:25:33.

Strategia rozwiązywania problemów Gminy Jastrzębia: - Pobierz strategię - [plik .pdf]

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2008-01-31 14:00:10 | Data modyfikacji: 2016-07-26 08:25:13.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Jastrzębia na lata 2010-2025
 Zobacz pełną treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:28:44 | Data modyfikacji: 2017-02-14 14:30:00.
Program Zapobieganie Przestępczości oraz
Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w Gminie Jastrzębia na lata 2017-2020
 Zobacz pełną treść programu

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:23:58 | Data modyfikacji: 2017-05-24 13:24:55.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia
do roku 2020
 Zobacz dokument

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-12-28 08:29:46 | Data modyfikacji: 2017-12-28 08:34:52.
Data wprowadzenia: 2017-12-28 08:29:46
Data modyfikacji: 2017-12-28 08:34:52
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak