Konsultacje ws. projektu dokumentu "Program
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2032"

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jastrzębia na lata 2016-2032-projekt

 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-06-13 15:34:41.
Wykaz firm na wywóz nieczystości ciekłych oraz
odpadów komunalnych w Gminie Jastrzębia
 Zobacz pełny wykza firm

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:42:36.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi

zobacz więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:46:42 | Data modyfikacji: 2018-07-31 12:48:01.
Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:46:42
Data modyfikacji: 2018-07-31 12:48:01
Opublikowane przez: Konrad Borowski